private Wetterstation Oberbobritzsch
 


Pegel Krummenhennersdorf / Fluß Bobritzsch

Pegel Berthelsdorf / Fluß Freiberger Mulde


Copyright
Umweltinformationssystem Sachsen
FIS Oberflächenwasser
Hochwasserinformations- und managementsystem
Copyright ® 2009-2022 Mittelsachsenwetter.de